بیمه دی نمایندگی خلیلی کد 6559

صدور آنلاین انواع بیمه نامه در سراسر کشور

bimeh day.jpg
34

مراحل صدور بیمه نامه :

((سامانه بروز می باشد))

1402-12-09

مزایای بیمه مستمری پیشامد :

شرایط بیمه مستمری پیشامد :

لیست طرح های بیمه مستمری پیشامد :

مستمری پیشامد : طرح یک

سن بیمه شده : ۱۸ تا ۷۰ سال

در صورت فوت بیمه شده به علت حادثه ماهانه 2,000,000 میلیون تومان مستمری به مدت 5 سال به خانواده وی تعلق خواهد گرفت
pishamad

مستمری پیشامد : طرح دو

سن بیمه شده : ۱۸ تا ۷۰ سال

در صورت فوت بیمه شده به علت حادثه ماهانه 4,000,000 میلیون تومان مستمری به مدت 5 سال به خانواده وی تعلق خواهد گرفت
pishamad

مستمری پیشامد : طرح سه

سن بیمه شده : ۱۸ تا ۷۰ سال

در صورت فوت بیمه شده به علت حادثه ماهانه 15,500,000 تومان مستمری به مدت 5 سال به خانواده وی تعلق خواهد گرفت
pishamad

مستمری پیشامد : طرح چهار

سن بیمه شده : ۱۸ تا ۷۰ سال

در صورت فوت بیمه شده به علت حادثه ماهانه 20,000,000 میلیون تومان مستمری به مدت 5 سال به خانواده وی تعلق خواهد گرفت
pishamad
پوشش های اضافی بیمه مستمری پیشامد

پوشش نقص عضو دائم ناشی از حادثه :

پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه :

پرسش و پاسخ

چرا باید این بیمه نامه را خریداری کنم؟

دلیل پایین بودن حق بیمه چیست؟ :

ذی نفع این بیمه نامه چه کسی می باشد؟ :

این بیمه نامه را می توانم به صورت گروهی سفارش دهم؟ :

در صورت خرید تا ساعت 21 بیمه نامه شما همان روز صادر می گردد