بیمه دی نمایندگی خلیلی کد 6559

صدور آنلاین انواع بیمه نامه در سراسر کشور

bimeh day.jpg
day

سفارش بیمه درمان تکمیلی انفرادی دی

کد تخفیف : code50

تا 300 هزار تومان تخفیف ویژه مشتریان جدید در هر سفارش

روز مانده به اتمام تخفیف
ساعت
دقیقه

لیست طرح های بیمه درمان تکمیلی دی

جهت مشاهده حق بیمه طرح مورد نظر کافیست از بخش بالا سن بیمه شده و طرح را انتخاب نمایید

سه ستاره پایه

حداکثر تعهد برای یک سال
 • جراحی تخصصی : 400,000,000 ریال
 • هزینه بیمارستانی : 200,000,000 ریال
 • آمبولانس : 5,000,000 ریال

سه ستاره پلاس

حداکثر تعهد برای یک سال
 • جراحی تخصصی : 800,000,000 ریال
 • هزینه بیمارستانی : 400,000,000 ریال
 • آمبولانس : 10,000,000 ریال

چهار ستاره پایه

حداکثر تعهد برای یک سال
 • جراحی تخصصی : 400,000,000 ریال
 • هزینه بیمارستانی : 200,000,000 ریال
 • زايمان : 40,000,000 ریال
 • سمعک : 10,000,000 ریال
 • آمبولانس : 5,000,000 ریال
 • انواع ويزيت : 10,000,000 ریال
 • پاراکلينيکی 1 : 10,000,000 ریال
 • پاراکلينيکی 2 : 15,000,000 ریال
 • خدمات اورژانس : 10,000,000 ریال
 • خدمات آزمايشگاهی : 10,000,000 ریال
 • درمان نازایی و ناباروری : 40,000,000 ریال
 • دارو و ملزومات دارويی : 10,000,000 ریال
 • جراحی های مجازسرپايی : 15,000,000 ریال
 • دندانپزشکی : ندارد

چهار ستاره پلاس

حداکثر تعهد برای یک سال
 • جراحی تخصصی : 800,000,000 ریال
 • هزینه بیمارستانی : 400,000,000 ریال
 • زايمان : 80,000,000 ریال
 • سمعک : 20,000,000 ریال
 • آمبولانس : 10,000,000 ریال
 • انواع ويزيت : 20,000,000 ریال
 • پاراکلينيکی 1 : 20,000,000 ریال
 • پاراکلينيکی 2 : 30,000,000 ریال
 • خدمات اورژانس : 20,000,000 ریال
 • خدمات آزمايشگاهی : 20,000,000 ریال
 • درمان نازایی و ناباروری : 80,000,000 ریال
 • دارو و ملزومات دارويی : 20,000,000 ریال
 • جراحی های مجازسرپايی : 30,000,000 ریال
 • دندانپزشکی : ندارد
محبوب

پنج ستاره پایه

حداکثر تعهد برای یک سال
 • جراحی تخصصی : 1,000,000,000 ریال
 • هزینه بیمارستانی : 500,000,000 ریال
 • زايمان : 50,000,000 ریال
 • سمعک : 15,000,000 ریال
 • آمبولانس : 10,000,000 ریال
 • دندانپزشکی : 10,000,000 ریال
 • انواع ويزيت : 15,000,000 ریال
 • پاراکلينيکی 1 : 20,000,000 ریال
 • پاراکلينيکی 2 : 30,000,000 ریال
 • خدمات اورژانس : 15,000,000 ریال
 • خدمات آزمايشگاهی : 20,000,000 ریال
 • درمان نازایی و ناباروری : 50,000,000 ریال
 • دارو و ملزومات دارويی : 15,000,000 ریال
 • جراحی های مجازسرپايی : 30,000,000 ریال

پنج ستاره پلاس

حداکثر تعهد برای یک سال
 • جراحی تخصصی : 2,000,000,000 ریال
 • هزینه بیمارستانی : 1,000,000,000 ریال
 • زايمان : 100,000,000 ریال
 • سمعک : 30,000,000 ریال
 • آمبولانس : 20,000,000 ریال
 • دندانپزشکی : 20,000,000 ریال
 • انواع ويزيت : 30,000,000 ریال
 • پاراکلينيکی 1 : 40,000,000 ریال
 • پاراکلينيکی 2 : 60,000,000 ریال
 • خدمات اورژانس : 30,000,000 ریال
 • خدمات آزمايشگاهی : 40,000,000 ریال
 • درمان نازایی و ناباروری : 100,000,000 ریال
 • دارو و ملزومات دارويی : 30,000,000 ریال
 • جراحی های مجازسرپايی : 60,000,000 ریال
محبوب

چه پوشش هایی دوره انتظار دارد؟

دوره انتظار : دوره‌ای است که از ابتدای پوشش بیمه ای بیمه شده تا مدت معینی ادامه دارد، جبران خسارت‌های درمانی که در این دوره رخ دهد، از شمول تعهدات بیمه گر خارج است.
 • جراحی عمومی : (هزینه بیمارستانی) : 3 ماه
 • جراحی تخصصی : (شش عمل اصلی) : 3 ماه
 • درمان نازایی و ناباروری : 9 ماه
 • زایمان : 9 ماه
 • سونوگرافی : 3 ماه
 • خدمات مربوط به کرونا : 1 ماه
day.png

توجه :

جزئیات پوشش ها

جراحی عمومی (هزینه های بیمارستانی) :

جراحی تخصصی (شش عمل اصلی) :

آمبولانس :

درمان نازایی و ناباروری

دندانپزشکی :

زایمان :

پاراکلینیکی 1 :

پاراکلینیکی 2 :

جراحی های مجاز سرپایی : (بدون دوره انتظار)

سمعک : (بدون دوره انتظار)

آزمایشگاهی : (بدون دوره انتظار)

ویزیت و دارو :

شرایط بیمه درمان انفرادی

bimeh day.jpg

مزایای بیمه درمان انفرادی دی :

پنج دلیل جهت نخریدن بیمه درمان انفرادی :

پنج دلیل جهت خرید بیمه درمان انفرادی از سایر شرکت ها :

watermark
در صورت خرید تا ساعت 21 بیمه نامه شما همان روز صادر می گردد