بیمه دی نمایندگی خلیلی کد 6559

صدور آنلاین انواع بیمه نامه در سراسر کشور

bimeh day.jpg
day.png

شرایط ثبت سفارش بیمه درمان انفرادی دی :

مراحل ثبت سفارش بیمه درمان انفرادی دی :

darman bannersite
لیست طرح های بیمه درمان انفرادی

از بخش زیر می توانید لیست کلیه طرح های بیمه درمان انفرادی بیمه دی را مشاهده کرده و بعد از انتخاب طرح مورد نظر بر روی دکمه سفارش کلیک کنید.

(آنلاین هستیم) - اسفند 9, 1402 1:30 ب.ظ

سه ستاره پایه

فرانشیز 20 درصد
حداکثر تعهد برای یک سال
 • جراحی تخصصی : 400,000,000 ریال
 • هزینه بیمارستانی : 200,000,000 ریال
 • آمبولانس : 5,000,000 ریال

حق بیمه طرح سه ستاره پایه

بر اساس سن بیمه شده
 • 0 تا 15 سال : 5,208,000 ریال (سالانه)
 • 16 تا 45 سال : 6,924,000 ریال (سالانه)
 • 46 تا 60 سال : 8,652,000 ریال (سالانه)
 • 61 تا 70 سال : 12,108,000 ریال (سالانه)

سه ستاره پلاس

فرانشیز 20 درصد
حداکثر تعهد برای یک سال
 • جراحی تخصصی : 800,000,000 ریال
 • هزینه بیمارستانی : 400,000,000 ریال
 • آمبولانس : 10,000,000 ریال

حق بیمه طرح سه ستاره پایه

بر اساس سن بیمه شده
 • 0 تا 15 سال : 6,756,000 ریال (سالانه)
 • 16 تا 45 سال : 9,036,000 ریال (سالانه)
 • 46 تا 60 سال : 11,304,000 ریال (سالانه)
 • 61 تا 70 سال : 15,804,000 ریال (سالانه)

چهار ستاره پایه

فرانشیز 20 درصد
حداکثر تعهد برای یک سال
 • جراحی تخصصی : 400,000,000 ریال
 • هزینه بیمارستانی : 200,000,000 ریال
 • زايمان : 40,000,000 ریال
 • سمعک : 10,000,000 ریال
 • آمبولانس : 5,000,000 ریال
 • انواع ويزيت : 10,000,000 ریال
 • پاراکلينيکی 1 : 10,000,000 ریال
 • پاراکلينيکی 2 : 15,000,000 ریال
 • خدمات اورژانس : 10,000,000 ریال
 • خدمات آزمايشگاهی : 10,000,000 ریال
 • درمان نازایی و ناباروری : 40,000,000 ریال
 • دارو و ملزومات دارويی : 10,000,000 ریال
 • جراحی های مجازسرپايی : 15,000,000 ریال
 • دندانپزشکی : ندارد

حق بیمه چهار ستاره پایه

بر اساس سن بیمه شده
 • 0 تا 15 سال : 21,876,000 ریال (سالانه)
 • 16 تا 45 سال : 29,160,000 ریال (سالانه)
 • 46 تا 60 سال : 36,456,000 ریال (سالانه)
 • 61 تا 70 سال : 51,024,000 ریال (سالانه)

چهار ستاره پلاس

فرانشیز 20 درصد
حداکثر تعهد برای یک سال
 • جراحی تخصصی : 800,000,000 ریال
 • هزینه بیمارستانی : 400,000,000 ریال
 • زايمان : 80,000,000 ریال
 • سمعک : 20,000,000 ریال
 • آمبولانس : 10,000,000 ریال
 • انواع ويزيت : 20,000,000 ریال
 • پاراکلينيکی 1 : 20,000,000 ریال
 • پاراکلينيکی 2 : 30,000,000 ریال
 • خدمات اورژانس : 20,000,000 ریال
 • خدمات آزمايشگاهی : 20,000,000 ریال
 • درمان نازایی و ناباروری : 80,000,000 ریال
 • دارو و ملزومات دارويی : 20,000,000 ریال
 • جراحی های مجازسرپايی : 30,000,000 ریال
 • دندانپزشکی : ندارد
محبوب

حق بیمه چهار ستاره پلاس

بر اساس سن بیمه شده
 • 0 تا 15 سال : 26,136,000 ریال (سالانه)
 • 16 تا 45 سال : 34,860,000 ریال (سالانه)
 • 46 تا 60 سال : 43,596,000 ریال (سالانه)
 • 61 تا 70 سال : 60,996,000 ریال (سالانه)

پنج ستاره پایه

فرانشیز 20 درصد
حداکثر تعهد برای یک سال
 • جراحی تخصصی : 1,000,000,000 ریال
 • هزینه بیمارستانی : 500,000,000 ریال
 • زايمان : 50,000,000 ریال
 • سمعک : 15,000,000 ریال
 • آمبولانس : 10,000,000 ریال
 • دندانپزشکی : 10,000,000 ریال
 • انواع ويزيت : 15,000,000 ریال
 • پاراکلينيکی 1 : 20,000,000 ریال
 • پاراکلينيکی 2 : 30,000,000 ریال
 • خدمات اورژانس : 15,000,000 ریال
 • خدمات آزمايشگاهی : 20,000,000 ریال
 • درمان نازایی و ناباروری : 50,000,000 ریال
 • دارو و ملزومات دارويی : 15,000,000 ریال
 • جراحی های مجازسرپايی : 30,000,000 ریال

حق بیمه پنج ستاره پایه

بر اساس سن بیمه شده
 • 0 تا 15 سال : 30,120,000 ریال (سالانه)
 • 16 تا 45 سال : 40,164,000 ریال (سالانه)
 • 46 تا 60 سال : 50,196,000 ریال (سالانه)
 • 61 تا 70 سال : 70,296,000 ریال (سالانه)

پنج ستاره پلاس

فرانشیز 20 درصد
حداکثر تعهد برای یک سال
 • جراحی تخصصی : 2,000,000,000 ریال
 • هزینه بیمارستانی : 1,000,000,000 ریال
 • زايمان : 100,000,000 ریال
 • سمعک : 30,000,000 ریال
 • آمبولانس : 20,000,000 ریال
 • دندانپزشکی : 20,000,000 ریال
 • انواع ويزيت : 30,000,000 ریال
 • پاراکلينيکی 1 : 40,000,000 ریال
 • پاراکلينيکی 2 : 60,000,000 ریال
 • خدمات اورژانس : 30,000,000 ریال
 • خدمات آزمايشگاهی : 40,000,000 ریال
 • درمان نازایی و ناباروری : 100,000,000 ریال
 • دارو و ملزومات دارويی : 30,000,000 ریال
 • جراحی های مجازسرپايی : 60,000,000 ریال
محبوب

حق بیمه پنج ستاره پلاس

بر اساس سن بیمه شده
 • 0 تا 15 سال : 37,056,000 ریال (سالانه)
 • 16 تا 45 سال : 49,404,000 ریال (سالانه)
 • 46 تا 60 سال : 61,704,000 ریال (سالانه)
 • 61 تا 70 سال : 86,472,000 ریال (سالانه)

توجه :

جزئیات پوشش ها

جراحی عمومی (هزینه های بیمارستانی) :

جراحی تخصصی (شش عمل اصلی) :

آمبولانس :

درمان نازایی و ناباروری

دندانپزشکی :

زایمان :

پاراکلینیکی 1 :

پاراکلینیکی 2 :

جراحی های مجاز سرپایی : (بدون دوره انتظار)

سمعک : (بدون دوره انتظار)

آزمایشگاهی : (بدون دوره انتظار)

ویزیت و دارو :

شرایط بیمه درمان انفرادی

bimeh day.jpg

مزایای بیمه درمان انفرادی دی :

پنج دلیل جهت نخریدن بیمه درمان انفرادی :

پنج دلیل جهت خرید بیمه درمان انفرادی از سایر شرکت ها :

watermark
مشاوره بیمه درمان 09129748266
در صورت خرید تا ساعت 21 بیمه نامه شما همان روز صادر می گردد