بیمه دی نمایندگی خلیلی کد 6559

صدور آنلاین انواع بیمه نامه در سراسر کشور

bimeh day.jpg

طرح چهار ستاره (پلاس)

بخش سفارش آنلاین بیمه درمان انفرادی

راهنما :
حق بیمه قابل پرداخت هر نفر به صورت سالانه بر اساس سن بیمه شده :
حق بیمه با فرانشیز 20 درصد :
حق بیمه با فرانشیز 10 درصد :
جزئیات این طرح :
bimeh day
در صورت خرید تا ساعت 21 بیمه نامه شما همان روز صادر می گردد